AARDLEK | publiciteitvormgeving, Orkest De Ereprijs, i.s.m. Ivonne Zijp & Iwan Boverhof