AARDLEK | publiciteitvormgeving, Orkest De Ereprijs. Foto’s Ivonne Zijp